Patrimonio Bibliográfico Lacunense

Qualsevol camp
Tipus
Autors
Títols
Matèria
Data
Signatura
Resultats ordenats:  Resultats per pàgina: 
     
Si la finalitat de la seva consulta és la investigació, li vam demanar que utilitzi la següent formula de citació de fons:
«Biblioteca de la Universidad de La Laguna: capçalera, data o dates.»
De la mateixa forma, la Biblioteca li agraïx l'enviament de qualsevol publicació en la qual hagi utilitzat els nostres fons.
Llistat de títols